ЕСР системи е основана 1973 година и е една от първите фирми, предлагащи ПОС решения във Великобритания. Към момента компанията има около 20 000 продадени лиценза по целия свят и клиенти като David Lloyd Leisure, British Airways, NAAFI. Стабилен корпоративен растеж фирмата постига 2003 година, най – големия за 30 годишното си съществуване.

Есента на 2007 година компаниятта поставя началото на партньорството си с българската софтуерна фирма Бисано. Няколко години успешно и ползотворно сътрудничество ражда идеята, за създаването на фирма Интелисис , която да обединява опита, знанията и уменията на двете фирми.
Инжинеринга и разработката на софтуерните решения се осъществяват в София, от екипа на Интелисис, който с хъс и амбиция разработва иновативни софтуерни системи.

Експанзията на английската фирма не спира в Европа, през август 2011 е открит офис в Гана, а година по-късно представителствата на ЕСР в Африка стават две, създадена е нова фирма в Нигерия.
Офисите в Европа също се множат, този в Париж вече е факт.

През годините ЕСР инсталира системи в различни точки на земята, спазвайки националното законодателство, изискванията и спецификите на бизнеса. Системите функционират във военни зони, спорни територии, в бързо развиващи се пазари, навсякъде успешно, под контрола и мониторинга на специалисти на компанията.Целта на ЕСР България е да предостави на бизнеса:

  • Гъвкави Решения, развиващи дейността
  • Оптимизация и Управление на процеси
  • Структурирано и проследимо информационно обслужване
  • Поръчков софтуер за фирми със специфични нужди и изисквания
  • Copyright 2019