XPDA-V


XPDA е устройство, което умело съчетава функционалност, мобилност и комуникационни възможности. Чип&Пин сертифицирано, отговарящо на стнадартите за мобилни плащания, с вграден термален принтер, баркод четец, WiFi и GPRS.


  • XPDA прави възможни мобилните разплащания, като поддържа плащания в брой, с ваучери или с кредитна карта. Информацията за трансакциите се обработва и посредством интернет мрежата се изпраща до офис системата.

  • Клиентите разполaгат с бележка за направените от тях покупки, разпечатана от вградения принтер.

  • Комуникационните възможности на устройството WiFi и GPRS осигуряват онлайн връзка с други системи.

Copyright 2019