Тикетинг система - оптимизира продажбите на билети

ЕСР Системи осигурява на Биг Бъс Къмпани, Тикетинг система, която оптимизира процеса на продажба на билети и позволява плащането с дебитна /кредитна карта. С помощта на Чип&Пин мобилни терминали, търговците на компанията продават билети, навсякъде, където има концентрация на туристи.


Характеристики:

 • Печеливша комбинация - софтуер за продажба на билети, инасталиран на мобилен терминал с вграден баркод скенер, принтер, WiFi и GPRS, четец на дебитни и кредитни карти.
 • Плащане с кредитна карта – устройствата са сертифицирани и тествани за плащания с карти, чрез GPRS се осъществява онлайн връзка за потвърждаване на трансакцията
 • Терминалите поддържат около 500 000 билета в SQL базата данни. Системата е подходяща, както за малък бизнес, така и за големи компании.
 • Реализираните продажби се изпращат към офис системата на определени времеви интервали, в рамките на работния ден
 • Модулът за Отчети осигурява на централния офис и мениджърите, информация за реализираните продажби
 • Всяко устройство има собствена база данни, която ежедневно се обновява, за да осигури на служителите пълна функционалност и възможност за работа, при отсъствието на GPRS покритие.
 • При загуба на връзка обработката на кредитните карти може да се извърши и в офлайн режим, плащането е потвърдено и проследимо
 • Системата позволява на служителите и на управляващите Биг Бъс Къмпани да изпълняват задълженията си ефективно и с лекота. • Специализиран софтуер за продажби в движение - RailPOS

  RailPOS e продукт, разработен за фирми, осигуряващи кетъринга и обслужването на пътниците по време на пътуването им във влака. Софтуерът отговаря на всички изисквания на железопътните и обслужващите ги компании.
  RailPOS е напълно функционално и мобилно решение – използва таблет или ПДА с вграден WiFi и GPRS. В концепцията за работа с програмата е залегнала идеята за мобилност и връзка с офис системата, в реално време се синхронизират поръчки, продажби и доставки, направени във влака.
  Системата ежедневно се използва от множество оператори:

 • Rail Gourmet в ирландските железници
 • East Coast Railways

 • Характеристики:
 • Мониторинг и подобрено планиране на продукти и менюта
 • Навременни доставки и проследимост
 • Продажби в първа, стандартна класа и по места във влака
 • Плащания с карти
 • Промоции и отстъпки
 • Лоялни клиенти
 • Отчети за продукти, оставени и намерени на борда на влака
 • Информация и отчети за извършени продажби, доставки и поръчки
 • Данни, оптимизиращи обслужването и вземането на бизнес решения • Интелигентно управление на финансови средства с MPоS

  Решението е разработено, използвайки последните новости в областта на ИТ технологиите. MPOS интегрира в себе си мобилно ПДА устройство, безжична връзка и комплексна офис система, която осигурява различни отчети и достъп до важна информация, само с няколко натискания на клавиши.
  Системата осигурява прозрачност и проследимост, достъп до информация в реално време, подпомага управлението и контрола на дейности, както в държавния така и частния сектор.

  Предназначена е за:

 • Финансови институции - събиране на спестявания и депозити
 • Събиране на държавни такси и вземания
 • Застрахователни дружества
 • Електроразпределителни и водоснабдителни фирми – събиране на плащания
 • Събиране на приходи, обороти в сферата на търговията (Ресторанти, Молове, Магазини...).
 • Copyright 2019